Wat is TAI CHI CHUAN

 

TAI CHI CHUAN (modern geschreven: Taijiquan) is een eeuwenoude Chinese bewegingskunst, die kan worden beoefend als meditatie in beweging, als gezondheidsoefening en als gevechtskunst.

 

Tai chi chuan – training begint met het aanleren van de ‘vorm’, een serie bewegingen die langzaam, met aandacht en zonder inspanning wordt uitgevoerd.

 

De ‘vorm’ is een middel om (fysieke èn mentale) ontspanning te bevorderen en concentratie te verhogen.

De bewegingen worden stapsgewijs aangeleerd met zo nodig persoonlijke correcties van de leraar. De aangeleerde bewegingen worden steeds herhaald waardoor ze meer en meer vloeiend verlopen en als het ware vanzelf ontstaan.

 

In een meer gevorderd stadium kunnen leerlingen deelnemen aan applicatie-lessen waarbij de toepassingen van de bewegingen uit de vorm worden uitgelegd en getraind in tweetallen.

Ook in push-hands lessen wordt in tweetallen gewerkt aan ‘de strategie’ van het meegeven: meegeven met wat op je af komt zonder je eigen positie te verliezen.

Tai chi chuan kent verschillende stijlen. De voornaamste stijlen in Europa zijn: de Chen-stijl, de Yang-stijl , Wu-stijl, Wu Hou en de Sun-stijl.

Deze stijlen hebben allemaal een eigen specifieke vorm en beweging / principes interpretatie.

De Tai Chi Chuan Studio leraren beoefenen en onderwijzen de Yangstijl.

De Yangstijl is een ‘hoog’ staande stijl uitgevoerd in zeer gelijkmatige bewegingen.

Yang Chengfu (1883 – 1936)  is de grondlegger van de traditionele Yang-stijl vorm, deze vorm heeft 108 bewegingen.  

Professor Cheng Man-ch’ing (1902-1975)  leerling van Yang Chenfu verkortte deze lange vorm tot een vorm met 37 bewegingen.

William Chi Cheng Chen (1933- heden)  leerling van Cheng Man-ch’ing plaatste een aantal bewegingen uit de lange vorm terug en creëerde zo zijn ‘Korte vorm’ met 60 bewegingen.

William C C Chen beoefent en onderricht deze korte-vorm, maar ook de traditionele lange-vorm en de zwaardvorm.

Applicaties, Push-Hands en het boksen behoren ook tot zijn trainingen.

Leraren van Grootmeester William C.C.Chen beoefenen en onderrichten de Yangstijl volgens de interpretatie van zijn principes. Meer informatie hierover is te lezen op deze website bij  https://www.taichichuanstudio.nl/grootmeester-william-c-c-chen/